پی سی تی

۱۳ عکس حرفه‎ای از مسیر فرود هواپیماها در شب

۲۲ مرداد ۱۳۹۶


زمانی که عکاسان دست به دوربین میشوند و با نوردهی طولانی مدت (لانگ اکسپوژر) از فرود شبانه هواپیماها عکس می گیرند تجربه ای جدید را در برابر چشمان ما قرار میدهند.


سرویس عکس و فیلم فردا: هر کدام از ما بارها صحنه فرود هواپیما را زمانی که در فرودگاه بوده ایم و یا در هنگام تماشای فیلم ها دیدهایم. شاید این صحنه دیگر برایمان عادی شده باشد اما زمانی که عکاسان دست به دوربین میشوند و با نوردهی طولانی مدت (لانگ اکسپوژر) از فرود شبانه هواپیماها عکس می گیرند تجربه ای جدید را در برابر چشمان ما قرار میدهند. مشاهده رد حرکت و مسیری که هواپیما طی میکند تا روی باند فرود آید چیزی است تا کنون در یک تصویر واحد ندیده ایم. در ادامه عکس های نوردهی طولامی مدت از فرود شبانه هواپیماها را در فرودگاه های مختلف ببینید.