پی سی تی

مذاکره برای ساخت قطعات ایرباس و ATR-72-600 و بوئینگ و …در ایران

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

از شروع مذاکرات مستقیم این معاونت با دو شرکت ایرباس و ATR برای اخذ امتیاز ساخت قطعات هواپیما در ایران خبر داد.

بخشی از قرارداد ایران‌ایر با دو کمپانی ایرباس و ATR مبنی بر همکاری برای ساخت برخی از قطعات هواپیما است . مذاکرات مستقیم با ایرباس و ATR برای

اخذ امتیاز ساخت برخی از قطعات هواپیما آغاز شده است.

قرارداد ایرباس و بوئینگ

قرارداد خرید ATR72-600

جلساتی را با این دو شرکت سازنده هواپیما داشته‌ایم و به زودی نتیجه مذاکرات، نهایی خواهد شد.

پاسخ به این سوال که بر سر ساخت چه قطعاتی از هواپیما به توافق رسیده‌اند؟ ، گفت: در حال نهایی کردن لیست قطعاتی هستیم که قرار است ایران در

ساخت آنها با این دو شرکت همکاری کند.

در تمام مذاکرات موضوع اصلی این است که این قطعات در ایران تولید شود.

وی با بیان این که در کشورمان ظرفیت‌هایی برای ساخت برخی از قطعات وجود دارد، ادامه داد: در حال بررسی هستیم، همکاری با ATR و ایرباس برای

فعالسازی این ظرفیت‌ها چگونه می‌تواند شکل بگیرد.