پی سی تی

محاسبه و مدل نقشه فجایع طبیعی اینده

۴ اردیبهشت ۱۳۹۶


متخصصان نقشه فجایع طبیعی آینده در روسیه را طراحی کردند.

به گزارش « اسپوتنیک» با استناد به مقاله منتشره در مجله « مدلسازی اکولوژیکی» ،متخصصان محیط زیست به محاسبه تغییر اکو سیستم در بخش

اروپایی روسیه تحت تأثیر گرم شدن اقلیم پرداختند و نقاطی را مشخص نمودند که احتمال بروز فجایع طبیعی در آنجا زیاد است.


یوری پوزاچِنکو از موسسه مسائل محیط زیست و تکامل آکادمی علوم روسیه در این خصوص توضیح داد: « در چارچوب یک محیط طبیعی ۳ وضعیت یکسان

پوشش گیاهی وجود دارد که بر اساس شِماهای متفاوت تنظیم می شوند.

در دوران آب و هوای مرطوب و گرم ، با شدت تمام به سمت جنگل پیشروی می کند که به فاجعه منطقه ای می انجامد. احتمال رشد مراتع و جنگل ها تا حد

زیادی به شرایط آب و هوایی در محل وابسته است — میزان رطوبت و تابش آفتاب».

گرم شدن اقلیم و تغییر آب و هوا اغلب باعث اختلال در کار اکو سیستم می شود و موجب فاجعه منطقه ای می شود — سیل ، آتش سوزی و دیگر بلایای

طبیعی.

معمولا اینگونه اتفاقات ناگهانی و شدید هستند که نمی توان از قبل بروز آن ها را پیش بینی کرد. پیش بینی زمان و چگونگی بروز این نوع حوادث اهمیت

زیادی برای متخصصان دارد.


پوزاچِنکو و همکاران وی مدل آب و هوایی را طراحی کردند که با کمک آن می توان آسیب پذیرترین مناطق را در نقشه بخش اروپایی روسیه با استفاده از عکس

ها و اطلاعات دریافتی از ماهواره های آب و هوایی پیش بینی کرد.
با مطالعه اطلاعات دریافتی از اسپکترورادیومتر MODIS که بر ماهواره های آب و هوایی Terra و Aqua ناسا نصب شده اند و ایستگاه های زمینی نظارت بر آب

و هوا ، نویسندگان مقاله علمی برای اولین بار بر روندی نظارت کردند که طی آن جنگل های روسیه «آب و هوای خاص خود» را کنترل می کنند.

آنها به ارزیابی مرزهایی پرداختند که این کنترل و تنظیم برنامه آب و هوایی جنگل ها در آنجا رخ می دهد.

باتلاق ها ، جنگل ها و مراتع بطور کاملا متفاوتی نسبت به گرما و نور واکنش نشان می دهند. آن ها باعث بخار آب می شوند که به این دلیل گرم شدن اقلیم

بر رشد آن ها تأثیر می گذارد.