پی سی تی

شاید سروش رفیعی به پرسپولیس برگردد!

۲۹ خرداد ۱۳۹۶

 #

به گرازش رادنیوز، این درحالیست که رویدادمی رسید سروش رفیعی با الخور قطر به توافق رسیده و قراردادش هم به امضاء خواهد رسید.

شنیدیم مشکل اصلی مبلغ پیشنهادی تیم قطری و مخالفت سروش رفیعی هست که باعث انجام گرفته طرفین به توافق نهایی نرسند.

شماره ۷ پرسپولیس هم اکنون در ناحیه خودش شیراز به سر می برد و شاید همین عدم توافق با الخور او را به پایتخت برگرداند.

در باشگاه پرسپولیس چنین اتفاقی سابقه داشته و فصل گذشته رامین رضاییان و مهدی طارمی پس از توافق نخستیه و حتی امضای قرارداد داخلی و تمرین با ریزاسپور پشیمان انجام گرفته و به این تیم پرطرفداربرگشتند.