پی سی تی

سفارش ۸ فروند بوئینگ ۱۰-۷۸۷ و ۴ بوئینگ ۷۸۹ توسط اوا ایر تایوان

۲۴ فروردین ۱۳۹۷

اوا ایر تایوان سفارش ۸ فروند بوئینگ ۱۰-۷۸۷ و ۴ فروند بوئینگ ۷۸۹ را داد .

(البته قبلا ۱۸ فروند بوئینگ ۱۰-۷۸۷ داده بود که به ۲۶ فروند رسیده است )

این هواپیما جایگزین بوئینگ ۷۷۳ER قدیمی و ایرباس ۳۳۲ و ۳۳۳ خواهد شد .


موعد تحویل از میانه ۲۰۱۸ یعنی یک دو ماه دیگر شروع خواهد شد .