پی سی تی

رضاییان به جای مذاکره با هستقلال به دبی سفر کـــرد!

۲۶ خرداد ۱۳۹۶

 #

به گرازش رادنیوز، رضاییان درحالی راهی امارات انجام گرفت که این تعدادمین باری هست که طی دو، سه ماه اخیر او به این کشورسفرمی کند.

شنیدیم این مدافع رهست ملی پوش در دبی امارت کارو کاسبی جدیدی راه انداخته و به همین خاطر مرتب به این کشورسفرمی کند.

شاید یکی از دلایلی که پندارتوفیقی نماینده هستقلال پایتخت درفصل نقل و انتقالات اعلام کـــرد دنبال بمب ترکاندن نیست همین موضوع باانجام گرفت که رامین رضاییان آبی ها را سرکارگذاشته و به قول معروف پشیمان انجام گرفته باانجام گرفت.

ازباشگاه ذوب آهن اصفهان به عنوان مقصد بعدی رامین رضاییان یاد می شود.