پی سی تی

دانلود جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی+طراحي و اجرا دكتر اسلامي

۳۱ فروردین ۱۳۹۶

دانلود جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی+طراحی و اجرا دکتر اسلامی

۱-برای دریافت سری اول جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی – دانشگاه ازاد تفت از اینجا کلیک نمائید.

۲-برای دریافت فایل پی دی اف فصول ۷ و۸ کتاب فونداسیون های سطحی و ظرفیت باربری تالیف داس و ترجمه ستایش؛ رحمانی جزوه درس مهندسی پی پیشرفته خانم دکتر راعی – دانشگاه ازاد تفت از اینجا کلیک نمائید.

۳- برای دریافت فصل ۳ کتاب مهندسی پی؛طراحی و اجرا دکتر اسلامی اینجا کلیک کنید.

۴- برای دریافت فصل ۶ کتاب مهندسی پی؛طراحی و اجرا دکتر اسلامی اینجا کلیک کنید.

۵- برای دریافت فصل ۷ کتاب مهندسی پی؛طراحی و اجرا دکتر اسلامی اینجا کلیک کنید.

۶- برای دریافت فصل ۸ کتاب مهندسی پی؛طراحی و اجرا دکتر اسلامی اینجا کلیک کنید.

۷- برای دریافت فصل ۱۰ کتاب مهندسی پی؛طراحی و اجرا دکتر اسلامی اینجا کلیک کنید.