پی سی تی

بررسی ضوابط و مقررات طراحی بیمارستان و درمانگاه

۲۵ فروردین ۱۳۹۶

_ عملکردها و برنامه فیزیکی درمانگاهها

تعریف درمانگاه:
_ درمان سرپائی و شبکه بهداشت و درمان:
مطابق تعاریفی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده است ،درمانگاه جزئی از یک خدمات بهداشتی و درمانی است که شامل خانه های بهداشت،مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان با درمانگاه خاص خود می باشد.

_ قسمتهای اصلی درمانگاه مستقل

_ قسمتهای اصلی درمانگاه بیمارستان(پلی کلینیک)

_ درمانگاه ازنظر عملکرد

_ سیر کولاسیون بیمارستان

_ سیر کولاسیون بیمار در درمانگاه

_ مسیر بیمار ومراحل کار در منطقه مصاحبه و معاینه

_ مسیر بیمار سرپایی به درمانگاه

_ امکانات مختلف سیر کولاسیون داخلی

_ سیستم تفکیک معاینه/مصاحبه

_ اتاق معاینه و مصاحبه (نمونه ۱)

_ اتاق معاینه و مصاحبه (نمونه ۲)

_ طرحای نمونه برای اتاق تهیه نوار مغز

_ نمونه درمانگاه متوسط با دو راهرو

_ اندازه های پیشنهادی اتاق نوار قلب

_ اندازه های پیشنهادی اتاق نوار قلب

_ اتاق ترکیبی مصاحبه / معاینه

_ دکوراسیون در اتاق انتظار

_ لوازم سرگرم کننده

_ نورپردازی

_ تسهیلات گرمایشی و سرمایشی

_ نمونه اتاق تزریقات

این فایل دارای ۴۳ اسلاید یه صورت پاورپوینت میباشد

دانلود با لینک مستقیم از میهن بنا: