پی سی تی

بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۱۷ باکو

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بازیهای کشورهای اسلامی جهان در باکو اذربایجان برگزار میشود .این بازیها از ۱۲ تا ۲۲ می ۲۰۱۷ در اذربایجان برگزار میشود .


این بازیهای چهارمین دوره این بازیها است که هر ۴ سال یکبار برگزار میشود .البته در ۲ دوره اول متفاوت بود . یکبار در سال ۲۰۰۵ در عربستان و دومین دوره در ۲۰۱۰ ایران و ۲۰۱۳ در اندونزی و ۲۰۱۷ در اذربایجان برگزار شده است

دوره بعدی در ۲۰۲۱ در ترکیه و استانبول برگزار میشود .