پی سی تی

افت ۰٫۸ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۸۴۷۴۴ واحدی در هفته منتهی به ۲۱مهر

۲۲ مهر ۱۳۹۶

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
شاخص بورس ۸۴,۷۴۴٫۱ (۰%) ۰ ۸۴,۷۲۵٫۸ ۸۴,۷۵۳٫۴ ۱۹ مهر

WWW.TGJU.ORG


کارنامه هفتگی بازار سهام: 

افت ۰٫۸ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۸۴۷۴۴ واحدی در هفته منتهی به ۲۱مهر

بورس
تهران این هفته با افت شاخص کل مواجه شد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل
بورس تهران این هفته با مسیر نزولی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات هفته منجر به افت ۰٫۸ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل به ارتفاع ۸۴۷۴۴ واحد رسید. 

شاخص کل نسبت به ماه گذشته با افزایش ۱٫۵ درصدی و نسبت به سال گذشته با افزایش ۹٫۱ درصدی مواجه شده است.

افت ۰٫۸ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که این هفته شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۲٫۲ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۰٫۳ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۰٫۰ درصدی مواجه شد.
همچنین در دوره زمانی یک ساله، افزایش ۹٫۱ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۲۶٫۱ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۲۴٫۸ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۲۶٫۴ درصدی مواجه شده اند.

***************

کارنامه هفتگی بازار سهام: 

افت۰٫۵ درصدی شاخص کل بورس به ارتفاع ۸۵۴۳۰ واحدی در هفته منتهی به ۱۴مهر

بورس
تهران این هفته با افت شاخص کل مواجه شد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل
بورس تهران این هفته با مسیر نزولی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات هفته منجر به افت ۰٫۵ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل به ارتفاع ۸۵۴۳۰ واحد رسید. 

شاخص کل نسبت به ماه گذشته با افزایش ۲٫۱ درصدی و نسبت به سال گذشته با افزایش ۱۰٫۷ درصدی مواجه شده است.

افت ۰٫۵ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که این هفته شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۱٫۶ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۱٫۱ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۱٫۴ درصدی مواجه شد.
همچنین در دوره زمانی یک ساله، افزایش ۱۰٫۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۲۲٫۴ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۲۲٫۴ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۲۳٫۹ درصدی مواجه شده اند.

***************

کارنامه شهریورماه بورس:

صعود ۴٫۲ درصدی شاخص کل بورس تهران

بورس تهران در شهریورماه با صعود شاخص کل مواجه شد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل بورس تهران در شهریورماه با مسیر صعودی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در پایان معاملات فروردین منجر به افزایش ۴٫۲ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص کل تا ارتفاع ۸۵۸۳۲ واحد رسید.
صعود ۴٫۲ درصدی شاخص کل بورس تهران در حالی است که  در شهریورماه شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۵ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۳٫۸ درصدی و شاخص بورس آمریکا (DOW) با افزایش ۳٫۹ درصدی مواجه شد.

***************


کارنامه سال ۹۵ بازار سهام: 

نزول ۳٫۷ درصدی شاخص کل بورس؛ عقب افتادن بورس تهران از بورسهای جهانی

بورس
تهران سال ۹۵ را با نزول شاخص کل به پایان برد. به گزارش اقتصادوما، شاخص کل
بورس تهران در سال ۹۵ پس از افت و خیزهای فراوان، در مجموع با مسیر نزولی مواجه شد به نحوی که جریان بازار در
پایان معاملات این سال منجر به کاهش ۳٫۷ درصدی شاخص کل شد و به این ترتیب شاخص
کل تا ارتفاع ۷۷۲۳۰ واحد کاهش یافت.

نزول ۳٫۷ درصدی شاخص کل بورس تهران در سال ۹۵ در حالی است که شاخص بورس ژاپن (NIK) با افزایش ۱۶٫۷ درصدی، شاخص بورس آلمان (DAX) با افزایش ۲۱٫۵ درصدی و شاخص بورس
آمریکا (DOW) با افزایش ۲۳٫۰ درصدی مواجه شده اند. به این ترتیب بورس
تهران در این سال از رقبای جهانی خود در کسب بازدهی به طور قابل توجهی عقب
افتاد. 

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۱۶۰,۶۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۷۸″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۲۵۰,۲۵ ۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۸۰″);