پی سی تی

افت ۰.۳ درصدی نرخ سود به كانال ۲۲ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۲۱ اردیبهشت

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷


کارنامه هفتگی نرخ سود:

افت ۰.

۳ درصدی نرخ سود به كانال ۲۲ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۲۱ اردیبهشت

به
گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی با افت ۰.۳ درصدي، به ۲۲.۰۰ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه اسلامی، در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۰.۱ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افت ۰.۹ واحد درصد را نشان می  دهد.

به
گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.


**********************

یکشنبه ۱۶ اردیبهشت
افت ۰.۲۳ درصدی نرخ سود به كانال ۲۱ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۱۶ ادیبهشت

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در  فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی با افت ۰.۲۳ درصدي، به ۲۱.۸۷ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی در نسبت با هفته گذشته، افزایش ۰.۰ واحد درصد، در نسبت با ماه
گذشته، افزایش ۱.۶ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افت ۲.۰ واحد درصد را
نشان می دهد. به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در
نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی
که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین
مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.


 **************
شنبه ۱۵ اردیبهشت
افزایش ۰.۳۹درصدی نرخ سود در كانال ۲۲ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۱۵ ادیبهشت

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در  فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی با افزایش ۰.۳۹ درصدي، به ۲۲.۰۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد
خزانه اسلامی در نسبت با هفته گذشته، افزایش ۰.۲ واحد درصد، در نسبت با ماه
گذشته، افزایش ۱.۸ واحد درصد و در نسبت با سال گذشته، افت ۱.۲ واحد درصد
را نشان می دهد. به گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود
در نظام بانکی کشور به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی که به صورت روزانه در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر
بهترین مبنا برای دریافت مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.


 **************

کارنامه هفتگی نرخ سود:


افت ۰.۵ درصدی نرخ سود به كانال ۲۱ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۷اردیبهشت

به
گزارش اقتصادوما، این هفته در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه اسلامی
در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی با افت ۰.۵ درصدي، به ۲۱.۶۸ درصد رسید. متوسط نرخ سود اسناد خزانه
اسلامی، در نسبت با ماه گذشته، افزایش ۲.۱ واحد درصد و در نسبت با سال
گذشته، افت ۱.۴ واحد درصد را نشان می  دهد.

به
گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور است.

**********************

کارنامه فروردین ماه نرخ سود

افزایش ۲.۰ درصدی نرخ سود به كانال ۲۲ درصدي/ جدول نرخ سود اسناد خزانه اسلامی در بازار بدهی در ۳۱فروردین

به
گزارش اقتصادوما، در فروردین ماه در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه
اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به بالا مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد
خزانه اسلامی با افزایش ۲.۰ درصدي، به ۲۲.۱۹ درصد رسید. متوسط نرخ سود
اسناد خزانه اسلامی در نسبت با سال گذشته، افت ۱.۴ واحد درصد را نشان
می  دهد. 

به
گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور 
است.

***************************

کارنامه سال ۹۶ نرخ سود:

افت ۲.۶ درصدی نرخ سود به كانال ۲۰ درصدي در سال ۱۳۹۶

به
گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۶ در بازار بدهی، نرخ های سود اسناد خزانه
اسلامی در  فرابورس با نوسانات رو به پایین مواجه شد و متوسط نرخ سود اسناد
خزانه اسلامی با افت ۲.۶ 
درصدي،
به ۲۰.۲۰ درصد رسید. این در حالی است که نرخ سود در فصل پاییز به محدوده
۱۵ درصد نیز رسیده بود که از بهمن ماه با افزایش مواجه شد.

 به
گزارش اقتصادوما، با توجه به اینکه تعیین نرخ های سود در نظام بانکی کشور
به صورت اداری انجام می شود، نرخ سود اسناد خزانه اسلامی که به صورت روزانه
در معاملات فرابورس کشف قیمت می شود، در حال حاضر بهترین مبنا برای دریافت
مظنه نرخ های سود واقعی در اقتصاد کشور 
است.

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۱۶۰,۶۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۷۸″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۲۵۰,۲۵ ۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۸۰″);