پی سی تی

افت دلار در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا + نرخ لحظه ای ارز و طلا در ۱۱ آبان

۱۲ آبان ۱۳۹۶

عنوان نرخ قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
اونس طلا ۱,۲۷۶٫۱۲ (۰%) ۰ ۱,۲۷۴٫۲۹ ۱,۲۸۱٫۳۶ ۱۳:۰۲
مثقال طلا ۵,۳۷۶,۰۰۰ (۰٫۰۷%) ۴,۰۰۰ ۵,۳۷۱,۰۰۰ ۵,۳۸۵,۰۰۰ ۱۲:۵۳
گرم طلای ۱۸ ۱,۲۴۰,۹۰۰ (۰٫۰۷%) ۹۲۰ ۱,۲۳۹,۷۴۰ ۱,۲۴۲,۹۸۰ ۱۲:۵۳
سکه بهار آزادی ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ (۰٫۰۸%) ۱۰,۰۰۰ ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱۲,۷۹۰,۰۰۰ ۱۲:۱۷
سکه امامی ۱۳,۱۸۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۱۳,۱۶۵,۰۰۰ ۱۳,۱۸۹,۰۰۰ ۱۳:۰۲
نیم سکه ۶,۷۶۰,۰۰۰ (۰٫۱۵%) ۱۰,۰۰۰ ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۶,۷۶۰,۰۰۰ ۱۱:۰۴
ربع سکه ۳,۸۲۷,۰۰۰ (۰٫۲۶%) ۱۰,۰۰۰ ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۳,۸۲۷,۰۰۰ ۱۱:۰۴
سکه گرمی ۲,۵۳۰,۰۰۰ (۰%) ۰ ۲,۵۱۰,۰۰۰ ۲,۵۳۰,۰۰۰ ۱۰ آبان
دلار ۴۰,۵۳۰ (۰٫۱۲%) ۵۰ ۴۰,۴۹۰ ۴۰,۵۷۰ ۱۲:۲۵
یورو ۴۷,۸۵۰ (۰٫۱%) ۵۰ ۴۷,۸۵۰ ۴۷,۹۵۰ ۱۲:۰۵
درهم امارات ۱۱,۱۷۰ (۰%) ۰ ۱۱,۱۷۰ ۱۱,۱۸۰ ۱۲:۱۰
پوند ۵۴,۱۸۰ (۰٫۲%) ۱۱۰ ۵۴,۱۸۰ ۵۴,۲۹۰ ۱۲:۱۰
یوان چین ۶,۳۸۰ (۰%) ۰ ۶,۳۸۰ ۶,۳۸۰ ۱۰ آبان
لیر ترکیه ۱۰,۹۸۰ (۰٫۱۸%) ۲۰ ۱۰,۹۸۰ ۱۰,۹۹۰ ۱۳:۰۰
دلار فروش سنا ۴۰,۴۱۴ (۰٫۰۷%) ۲۸ ۴۰,۴۱۴ ۴۰,۴۶۹ ۱۳:۰۱
یورو فروش سنا ۴۷,۵۸۲ (۰٫۰۵%) ۲۵ ۴۶,۶۷۵ ۴۷,۵۸۲ ۱۳:۰۱
درهم فروش سنا ۱۱,۰۸۵ (۰٫۰۴%) ۴ ۱۱,۰۸۵ ۱۱,۱۴۵ ۱۳:۰۱
حواله دلار ۴۰,۹۳۵ (۰٫۱۱%) ۴۵ ۴۰,۹۳۵ ۴۰,۹۶۵ ۱۱:۲۰
حواله یورو ۴۷,۸۹۰ (۰%) ۰ ۴۷,۸۹۰ ۴۷,۸۹۰ ۲ آبان
حواله یوان چین ۱۱,۱۳۵ (۰٫۰۹%) ۱۰ ۱۱,۱۳۵ ۱۱,۱۴۰ ۱۱:۲۰

WWW.TGJU.ORG


پنج شنبه ۱۱ آبان: ساعت ۱۳

افت دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افت ۰٫۲۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۵۳ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۹ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰٫۲۴ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

چهارشنبه ۱۰ آبان: ساعت ۱۳

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا
مواجه شده و با افزایش ۰٫۱۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز
معاملاتی گذشته، به ۴۰۶۲ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه
بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰٫۰۸ درصدی را
نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و
ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

سه شنبه ۹ آبان: ساعت ۱۳

آرامش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان اندک نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۰٫۰۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۵۶ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۵ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۰۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

دوشنبه ۸ آبان: ساعت ۱۳

افت دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ کاهش نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۰٫۳۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۵۷ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۶ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۱۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

یکشنبه ۷ آبان: ساعت ۱۳

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۶۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۷۰ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۸ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰٫۰۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

شنبه ۶ آبان: ساعت ۱۳

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۲۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۴۳ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۷ هزار تومان قیمت خورد كه افزایش ۰٫۲۴ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

کارنامه هفتگی بازار طلا و ارز:

 پیشروی دلار در کانال ۴۰۰۰ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا در هفته منتهی به ۵آبان

به
گزارش اقتصادوما، این هفته نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شد و
در نهایت در پایان هفته با افزایش ۰٫۳۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی
معاملات هفته گذشته، به ۴۰۳۲ تومان رسید.

در
بازار سکه و طلا، این هفته سکه بهار آزادی با افزایش ۰٫۳۹ درصدی قیمت نسبت
به نرخ پایانی معاملات هفته گذشته، به ۱میلیون و ۲۷۴ هزار تومان رسید. در
این هفته قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افت ۰٫۲۱ درصدی به
۱۲۳ هزار تومان رسید.

این هفته انس جهانی طلا افت ۱٫۱۷ درصدی قیمت را تجربه کرد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

*******************

پنج شنبه ۴ آبان: ساعت ۱۵

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۲۰ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۳۲ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۷۴ هزار تومان قیمت خورد كه افزلیش ۰٫۵۵ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد.

××××××××××××××

چهارشنبه ۳ آبان: ساعت ۱۳

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا
مواجه شده و با افزایش ۰٫۰۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز
معاملاتی گذشته، به ۴۰۲۴ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه
بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۷ هزار تومان قیمت خورد كه افزلیش ۰٫۲۴ درصدی را
نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و
ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

××××××××××××××

سه شنبه ۲ آبان: ساعت ۱۳

افزایش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به بالا مواجه شده و با افزایش ۰٫۲۵ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۲۲ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۴ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۱۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

××××××××××××××

دوشنبه ۱ آبان: ساعت ۱۴

آرامش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۰٫۰۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۱۲ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۲ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۳۲ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

××××××××××××××

یکشنبه ۳۰ مهر: ساعت ۱۳

آرامش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ افت نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به پایین مواجه شده و با افت ۰٫۰۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز معاملاتی گذشته، به ۴۰۱۳ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۱۶ درصدی را نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

×××××××××××××

شنبه ۲۹ مهر: ساعت ۱۳

آرامش دلار  در كانال ٤٠٠٠ تومانی در بازار ارز؛ نوسان نرخ ها در بازار سکه و طلا

به
گزارش اقتصادوما، امروز در بازار ارز، نرخ دلار با سیر نوسانات رو به
پایین مواجه شده و با افت ۰٫۰۲ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات روز
معاملاتی گذشته، به ۴۰۱۶ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، امروز هر سکه
بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۸ هزار تومان قیمت خورد كه افت ۰٫۰۸ درصدی را
نسبت به قیمت پایانی معاملات روز گذشته نشان می دهد. جزئیات قیمت طلا، سکه و
ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببينيد

××××××××××××××

کارنامه مهرماه بازار ارز و طلا: 

صعود نرخ دلار در بازار ارز، پیشروی نرخ ها در بازار سکه و طلا

به گزارش اقتصادوما، در مهرماه نرخ دلار با سیر نوسانات صعودی مواجه شد و با افزایش ۳٫۱ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات ماه گذشته، به ۴۰۱۳ تومان رسید. در بازار سکه و طلا، در تیرماه هر سکه بهار آزادی، ۱ میلیون و ۲۶۶ هزار تومان قیمت خورد که افزایش ۵٫۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی ماه گذشته نشان می دهد.

جزئیات قیمت طلا، سکه و ارز و روند تغییرات آن را در جدول زیر ببینید

×××××××××××

کارنامه سال ۹۵ بازار ارز و طلا: 

صعود ۹٫۷ درصدی دلار، ۱۱٫۳ درصدی طلا، ۱۵٫۸ درصدی سکه و افزایش حبابی ربع و نیم سکه

به گزارش اقتصادوما، در سال ۱۳۹۵ نرخ دلار با سیر صعودی مواجه شد و با افزایش ۹٫۷ درصدی قیمت نسبت به نرخ پایانی معاملات سال گذشته، به ۳۷۴۸ تومان رسید. در این سال نرخ ارز مرجع نیز با افزایش ۷٫۲ درصدی به ۳۲۴۲ تومان رسید.

در بازار سکه و طلا، در پایان سال ۱۳۹۵ قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در بازار تهران با افزایش ۱۱٫۳ درصدی به ۱۱۵ هزار و ۱۸۰تومان رسید، در حالی که قیمت انس جهانی طلا در این سال ۲٫۱ درصد افت کرد. همچنین در این سال قیمت هر سکه بهار آزادی به ۱ میلیون و ۱۷۱ هزار تومان رسید که افزایش ۱۵٫۸ درصدی را نسبت به قیمت پایانی سال گذشته نشان می دهد. افزایش ۱۱٫۳ درصدی قیمت طلا و ۱۵٫۸ درصدی قیمت سکه در سال ۹۵ درحالی است که قیمت نیم سکه در این سال افزایش ۲۹ درصدی و قیمت ربع سکه ۳۲٫۷ درصدی تجربه کرده است، که بیانگر افزایش حبابی نیم سکه و ربع سکه در این سال می باشد.

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘); document.write( ‘ ‘ + ‘pt>’); })();

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.async=1,i.src =location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setInterval(function(){a.g c4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۱۶۰,۶۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_”,”content _”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۷۸″);

‘),i=b.createElement(c),j=b.getElementsByTagName(c)[0],i.as ync=1,i.src=location.protocol+d,j.parentNode.insertBefore(i,j),a[f+g+”_”+h]=a[f+g],a[“t_”+g+h+k]=a.setIn terval(function(){a.gc4ca4238a0b923820dcc509a6f75849b&&(setTimeout(“zanboor_fly_1(“+h+”,۲۵۰,۲۵ ۰,location.protocol + ‘//zanboor.net/show.php’,”+k+”,’”+f+g+”‘)”,۱e3*(k- 1)),a.clearInterval(a[“t_”+g+h+k]))},100)}(window,document,”script”,”//zanboor.net/zanboor.js”,”show_ “,”content_”,”۹ed332527fb24c308513bb114558ca16″,”۳۸۰″);