پی سی تی

احتمال انتقال پایتخت روسیه از مسکو به اورال در اینده نزدیک

۲۹ مرداد ۱۳۹۶

به پوتین پیشنهاد شد پایتخت از مسکو به اورال منتقل شود.

به گزارش اسپوتنیک، طرح «دکترین انحلال پایتخت» برای رئیس جمهور روسیه ارسال شد. به عقیده طراح این پروژه انتقال پایتخت از مسکو به اورال برای

حفظ برتری ژئوپلیتیکی کشور ضروری است.

در طرح مذکور به عیوب تمرکز یک پنجم جمعیت روسیه در مسکو استناد شده است.

«هم اکنون ۱/۷ خشکی جهان به روسیه تعلق دارد،اما ساکنان آن در جاهایی تنگ تر از انگلیسی ها و آلمانی ها زندگی می کنند».

پیشنهاد می شود طرح «انحلال مسکو به عنوان پایتخت» با کمک ساخت شهرهای جدید و زیرساخت ضروری و تمرکز بر توسعه خاور دور و سیبری اجرا

شود تا برتری ژئوپلیتیکی فدراسیون روسیه از دست نرود.