روز شنبه یک بویینگ ۷۳۷ متعلق به شرکت آئرومکزیکو که پس از به زمین نشستن در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در حال تاکسی به سمت گیت بود، با یک وانت خدمات فرودگاهی که ۸ سرنشین داشت تصادف و آن را واژگون نمود. دو نفر از سرنشینان وانت دچار جراحت شدید و شش نفر دیگر دچار جراحت های مختصر شده اند. بال هواپیما نیز آسیب دیده است اما به هیچ یک از ۱۴۶ سرنشین آن آسیبی وارد نشده است و اختلالی در خدمات فرودگاه بوجود نیامده است.

http://www.startribune.com/plane-cra…ing/423368083/

تصویری از حادثه پیدا نکردم.